Default Header Image

scurt-istoric

Catedra Urologie şi Nefrologie Chirurgicală a fost înfiinţată în anul 1962, de către profesorul Solomon D. Goligorskhii, ulterior transformată în curs de urologie sub conducerea conferenţiarului Vladimir C.Punga (1965-1971). Începând cu anul 1971, cursul este reorganizat din nou în catedră şi este condusă până în 1974 de conferenţiarul Ana Axelrod. Începând cu anul 1974 şi până în 2001, în fruntea catedrei s-a aflat conferenţiarul Mihai Bîrsan, doctor în medicină, Medic Emerit din  R.Moldova, preşedintele Societăţii Urologilor din R.Moldova.

Din anul 2001 titularul catedrei Urologie şi Nefrologie Chirurgicală este Adrian Tănase, dr.hab.med., profesor universitar.

În cadrul catedrei au activat personalităţi marcante în domeniul urologiei şi nefrologiei din Republica Moldova, precum Nicolae Nacu, doctor în medicină, Naum Bogomolnîi, doctor habilitat în medicină, Mihail Chiroşca, doctor în medicină, Ivan Mastica, doctor în medicină, A.Caţîf, doctor habilitat în medicină, Afanasie Tetradov, doctor în medicină, Boris Sasu, doctor în medicină, Arcadie Sapojnicov, doctor în medicină ş.a.

Funcţionarii catedrei au fost cei care au implementat majoritatea metodelor de diagnostic şi tratament utilizate în domeniul urologiei şi nefrologiei autohtone, inclusiv prima hemodializă în insuficienţa renală (1962), dializa peritoneală (1963), hemocarboperfuzia (1981), transplantul renal (1982), litotriţia extracorporeală, diverse intervenţii chirurgicale la căile urinare, inclusiv plastice şi reconstructive. În ultimii ani se aplică o serie de metode contemporane de tratament edourologice, care pe larg sunt utilizate în practica urologică – TUR-U, TUR-P, TUR-V, ureteroscopoa şi ureterolitoextracţia, nefrostomia percutanată ecoghidată, puncţia ecoghidată a chistului renal, chistectomia laparoscopică. În viitorul apropiat vor fi implementate şi alte metode moderne (NLP, ureteroscopia flexibilă, nefrectomia laparoscopică, etc.).

Catedra Urologie şi nefrologie chirurgicală a contribuit esenţial la instruirea cadrelor din ţară prin intermediul specializărilor universitare şi postuniversitare la specialităţi ca urologie, nefrologie chirurgicală, andrologie, medicina sexuală. Catedra a fost iniţiatorul în fondarea Societăţii Urologilor din R.Moldova, organizaţie nonguvernamentală ce a consolidat specialiştii urologi şi nefrologi în organizarea evenimentelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Istoria va continua...