Default Header Image

Cercetare

Teme de cercetare universitare (realizate în cadrul normei ştiinţifico-didactice):

 1. Operaţiile reconstructuive în patologiile ureterelor şi anomaliilor aparatului urinar. Conducătorul temei: profesor AdrianTănase.
 2. Urolitiaza. Etiologie, clinică şi tratament contemporan. Profilaxia şi metafilaxia. Conducătorul temei: Profesor universitar, Dr. hab. în şt. med., Emil Ceban.
 3. Obstrucţia infravezicală. Consultant științific: Profesor Adrian Tănase, conferenţiar Vitalie Ghcavîi.
 4. Disfuncţia erectilă. Conducătorul temei: Profesor Adrian Tănase, conferenţiar Ion Dumbrăveanu

Date despre susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat în medicină, ultimii 5 ani:

 1. DH 50.321.22. Teză de doctor habilitat „Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate”. Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Competitor: Emil Ceban. Consultanţi ştiinţifici: Adrian Tănase, d.h.ş.m, profesor universitar; Coman Ioan, d.ş.m.,profesor universitar. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 20 mai 2014.
 2. D 50.321.22-02. Teză de doctorat „Tratamentul chirurgical deschis a litiazei coraliforme prin nefrolitotomie şi variantele ei”. Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Competitor: Andrei Galescu. Conducător ştiinţific: d.h.ş.m., conf. univ., Emil Ceban. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 08 iulie 2015.
 3. D  50.321.22 – 03. Teză de doctor „Tratamentul diferenţiat al calculilor bazinetali”. Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Competitor: Vasile Botnari. Conducător ştiinţific: d.h.ş.m., prof. univ., Emil Ceban. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 19 octombrie 2016.
 4. D 50.321.22-01. Teză de doctor „Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante”. Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Doctorand: Banov Pavel. Conducător ştiinţific: d.h.ş.m., prof. univ., Emil Ceban. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 12.07.2017.

Teze aprobate:

     Doctor habilitat în științe medicale

 1. Vitalii Ghicavîi „Tratamentul endoscopic diferenţiat în patologiile urologice obstructive infravezicale”, consultant științific prof. A. Tănase (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie)
 2. Ion Dumbrăveanu “Disfunctia erectilă. Consideraţii epidemiologice, medicale şi sociale”,  consultant științific Prof. A. Tănase (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie)

Teze în lucru:

 1. Alexandru Piterschi „Operaţiile reconstructuive în patologiile ureterelor şi anomaliilor aparatului urinar”, conducător științific prof. A. Tănase (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 2. Bradu Andrei „Valoarea densitometriei CT în tratamentul calculilor renoureterali prin litotriție”, conducător științific prof. E. Ceban (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 3. Josan Andrei „Conduita terapeutică în herniile lombare incizionale”, conducător științific prof. E. Ceban (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 4. Cojocaru Dinari „Litotriția laser în tratamentul litiazei reno-ureterale”, conducător științific prof. E. Ceban (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 5. Pleșacov Alexei „Studiul eficacității și avantajelor tehnologiilor laser în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată”, conducător științific conf, V. Ghicavîi (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 6. Vladanov Ivan „Evaluarea rolului tehnicilor imagistice moderne în diagnosticul și stadializarea cancerului superficial al vezicii urinare”, conducător științific conf, V. Ghicavîi (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).