Default Header Image

Cercetare

Teme de cercetare universitare (realizate în cadrul normei ştiinţifico-didactice):

 1. Operaţiile reconstructuive în patologiile ureterelor şi anomaliilor aparatului urinar. Conducătorul temei: profesor AdrianTănase.
 2. Urolitiaza. Etiologie, clinică şi tratament contemporan. Profilaxia şi metafilaxia. Conducătorul temei: Profesor universitar, Dr. hab. în şt. med., Emil Ceban.
 3. Obstrucţia infravezicală. Consultant științific: Profesor Adrian Tănase, conferenţiar Vitalie Ghcavîi.
 4. Disfuncţia erectilă. Conducătorul temei: Profesor Adrian Tănase, conferenţiar Ion Dumbrăveanu

Date despre susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat în medicină, ultimii 7 ani:

 1. Teză de doctor habilitat „Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate”. Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Competitor: Emil Ceban. Consultanţi ştiinţifici: Adrian Tănase, d.h.ş.m, profesor universitar; Coman Ioan, d.ş.m.,profesor universitar. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 20 mai 2014.
 2. Teză de doctor „Tratamentul chirurgical deschis a litiazei coraliforme prin nefrolitotomie şi variantele ei”. Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Competitor: Andrei Galescu. Conducător ştiinţific: d.h.ş.m., conf. univ., Emil Ceban. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 2015.
 3. Teză de doctor „Tratamentul diferenţiat al calculilor bazinetali”. Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Competitor: Vasile Botnari. Conducător ştiinţific: d.h.ş.m., prof. univ., Emil Ceban. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 2016.
 4. Teză de doctor „Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante”. Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Doctorand: Banov Pavel. Conducător ştiinţific: d.h.ş.m., prof. univ., Emil Ceban. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 2017.
 5. Teză de doctor habilitat „Tratamentul endoscopic diferenţiat în patologiile urologice obstructive infravezicale”, Competitor: Vitalii Ghicavîi  Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie, consultant științific prof. A. Tănase. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 2018. 
 6. Teză de doctor habilitat “Disfunctia erectilă. Consideraţii epidemiologice, medicale şi sociale”, Competitor: Ion Dumbrăveanu Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie, consultant științific prof. A. Tănase. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 2019.
 7. Teză de doctor „Valoarea densitometriei CT în tratamentul calculilor renoureterali prin litotriție”, Specialitatea 321.22 – Urologie şi Andrologie. Doctorand: Bradu Andrei. Conducător ştiinţific: d.h.ş.m., prof. univ., Emil Ceban. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 2020.

Teze în lucru:

 1. Alexandru Piterschi „Operaţiile reconstructuive în patologiile ureterelor şi anomaliilor aparatului urinar”, conducător științific prof. A. Tănase (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 2. Josan Andrei „Conduita terapeutică în herniile lombare incizionale”, conducător științific prof. E. Ceban (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 3. Cojocaru Dinari „Litotriția laser în tratamentul litiazei reno-ureterale”, conducător științific prof. E. Ceban (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 4. Pleșacov Alexei „Studiul eficacității și avantajelor tehnologiilor laser în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată”, conducător științific conf, V. Ghicavîi (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).
 5. Vladanov Ivan „Evaluarea rolului tehnicilor imagistice moderne în diagnosticul și stadializarea cancerului superficial al vezicii urinare”, conducător științific conf, V. Ghicavîi (specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie).