Default Header Image

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Bibliografia recomandată la Modulul Urologie

A. Literatura obligatorie:

Ceban E. Curs de prelegeri – Urologie, andrologie, nefrologie chirurgicală. Chișinău. 2020. ISBN 978-9975-47-185-5.

Bumbu G., Bumbu A. G. Urologie. Ghid ilustrat de tehnici chirurgicale. Volumul I, II. Oradea, 2013

Proca E. Urologie: curs universitar/ E. Proca, L. Iliescu.- Buc. 2004

Metode moderne de investigatie si tratament in urologie/Sub red. St. Persu.-Buc.,2003.

Урология: Учебник/ Под ред. Н.А.Лопаткина. - 5-е изд., перер. И доп. -  М.: Гэотар-мед, 2002

Viorel Bucuras UROLOGY, Timişoara 2005.

Persu S., Ambert V., Jinga V.. Urologie pentru rezidenţi. Bucureşti, 2007

Campbell-Walsh. Edition 10. Ed. Springer,  2012

Smith’s General Urology. Edition 17. Ed. Springer,  2008

Paolo Gontero, Roger S. Kirby, Culley C. Carson III. Problem-based urology. Ed. Springer, 2013

Alex S. Merseburger, Markus A. Kuczyk, Judd W. Moul. Urology at a glance. Ed. Springer,  2014

Ben Challacombe, Simon Bott. Diagnostic Techniques in Urology. Ed. Springer, 2014

European Association of Urology. Guidelines, final edition (Annually Updated).

B. Literatura suplimentară

Botnaru V. Elemente de nefrologie. - Ch.: Tip.Centrală, 2002

Tratat de tehnici chirurgicale urologice/ sub red.Lucan M..- Bucur.: Infomedica, 2000

Covic A. Nefrologie. Principii teoretice şi practice. Iaşi: Ed.Demiurg 2011.

Covic A. Hemodializa. Principii teoretice şi practice. Iaşi: Ed.Demiurg 2010.

Хинман Ф. Оперативная урология: Атлас: пер.с англ.- М.: Гэо- тар-мед, 2003

John Reynard, Simon Brewster, Suzanne Biers. Oxford handbook of Urology. Oxford University Press,  2013.

Gabriel M.Danovirâtch. Handbook of Kidney Transplantation. Third Edition. Los Angeles, California 2001.

Hieu Le Dihn. Extending Donor Pool with Donation after Cardiac Death in Kidney and Liver Transplantation: What is the Price to Pay. University of Liege 2012

Tănase A., Cepoida P. Insuficienţa renală. Monografie. Ed.Sirius. Chişinău 2009.

Ceban E. Tratamentul multimodal al nefrolotiazei complicate. Monografie. CEP.Medicina, Chişinău 2013.

”Protocole Clinice Naționale”  din web-site Ministerului Sănătate ultimii revizuiri.

Physicians Desk Reference. PDR 64 edition, 2010

Dan Theodorescu. The urologic clinics of North America. Follow-up Stragegies and Management. Of Reccurence in Urologic Oncology. November, 2003.

Руководство по урологии: В 3-х Т./ Под ред. Н.А.Лопаткина. – М.: Медицина, 1998

CEBAN, E., BANOV, P. Aspectele clinico-paraclinice și imunologice în nefrolitiaza complicată. Chișinău: Universul, 2020. 128 p. ISBN 978-9975-47-189-3

BANOV, P., CEBAN E. Evaluarea metabolică și impactul recurenței tratamentlui metafilactic în litiaza urinară. Chișinău: Print-Caro, 2022. 140p. ISBN 978-9975-164-86-3