external evaluation mission

Expert străin: „La USMF „Nicolae Testemiţanu” există un sistem de management al calității consolidat”

Publicat: 23.11.2021

 

misiune de audit externLa Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova există un sistem de management al calității consolidat și o echipă competentă, fapt care situează instituția în eșalonul învățământului academic internațional. Afirmația aparține lui Vlad Gheorghița, auditor-șef la Compania de certificare „Certind” din București, profesor universitar la Universitatea de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, România, care în zilele de 17 și 18 noiembrie curent s-a aflat într-o misiune de evaluare externă a universității noastre, cu scopul de a verifica modul în care Sistemul de Management al Calității (SMC) continuă să corespundă cerințelor standardului ISO 9001:2015. 

La finele procesului de evaluare, Vlad Gheorghița a comunicat rezultatele auditului extern, accentuând că „obiectivele propuse în Planul de audit au fost atinse”.

misiune de audit externExpertul a constatat că toată documentația SMC este întocmită și aplicată corect, în conformitate cu standardul menționat. Un punct forte evidențiat a fost elaborarea și aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Universității pentru perioada 2021-2030, ce are drept scop îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a calității procesului de educație și cercetare. În concluzie, auditorul extern a venit cu recomandarea de a dezvolta continuu Sistemul de Management al Calității, în vederea asigurării sustenabilității calității, performanței și excelenței în activitatea instituției.

Potrivit Olgăi Iurco, șefa Departamentului Audit Intern al Universității, în vederea obținerii informațiilor pentru evaluarea externă au fost aplicate diverse metode: interviuri cu angajații, observarea proceselor și activităților de lucru și analiza informației documentate. Totodată, în cadrul misiunii de supraveghere auditorul extern a analizat SMC și informația documentată aferentă acestuia.

La această etapă au fost verificate următoarele subdiviziuni universitare: Departamentul Resurse Umane, Decanatul Facultății de Medicină nr. 1, Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, Departamentul Educație Medicală Continuă și Departamentul Administrarea Patrimoniului.

misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
misiune de audit extern
usmf
misiune de audit
audit extern
Sistemul de Management al Calității
Compania de certificare „Certind”
auditor

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii