StaffAdrian Tănase

șef catedră


Emil Ceban

profesor universitar

Andrei Oprea

conferenţiar universitar

andrei_PN_oprea_AR_usmf_PN_md

Constantin Guţu

conferenţiar universitar


Eduard Pleşca

conferenţiar universitar

Telefon: 022440344

Ion Dumbrăveanu

conferenţiar universitar

Nicolae Starciuc

conferenţiar universitar

Telefon: 022739240


Vitalii Ghicavîi

conferenţiar universitar

Andrei Bradu

asistent universitar

Dorin Tănase

asistent universitar


Ghenadie Scutelnic

asistent universitar

Pavel Banov

asistent universitar

Telefon: 022205525

Ana Cerneleanu

laborant superior


Ecaterina Tanas

îngrijitor în încăperi