admitere rezidentiat 2021

22-26 noiembrie 2021 – concurs de admitere la studii de rezidenţiat

Published: 19.11.2021

 

admitere rezidentiatUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va desfășura concursul de admitere la studii postuniversitare prin rezidențiat pentru anul universitar 2021-2022, în perioada 22-26 noiembrie.

Concursul de admitere se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1010 din 3 noiembrie curent. Astfel, oferta educațională include 398 de locuri pe post cu finanțare bugetară la 36 de specialități pentru domeniul Medicină, 28 de locuri la trei specialități pentru Sănătate publică, 2 locuri la două specialități pentru Stomatologie, 5 locuri la două specialități pentru Farmacie

Studiile în rezidențiat pot fi realizate și în bază de contract, cu achitarea taxei de studii. În acest an se oferă 54 de locuri la șase specialități pentru Stomatologie și 28 de locuri la patru specialități pentru Farmacie.

La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie ale instituțiilor publice de învățământ superior de peste hotare, acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2021, precum şi absolvenţii promoţiilor 2019 şi 2020, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

platforma erezidentiatCandidatul se va înregistra la concurs pe platforma https://erezidentiat.usmf.md/, prin completarea Cererii de înscriere la concurs și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și încărcarea dosarului de concurs, care va include următoarele acte scanate (în format .pdf sau .jpeg):

a)  actul de studii și suplimentul acestuia;

b)  buletinul de identitate;

c)  curriculum vitae model Europass;

d) certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau de către Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;

e) copiile publicaţiilor ştiinţifice, dacă este cazul;

f) certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția anului admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;

g) certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în rezidenţiat doar la o singură specialitate. Mai multe detalii găsiți în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii de rezidențiat.

Pentru informaţii suplimentare, apelaţi Comisia de admitere în rezidenţiat la nr. de tel.: (+373) 22 205 153, (+373) 22 242 391  sau accesaţi:

https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-postuniversitare/rezidentiat 

admitere rezidentiat
usmf
admitere rezidențiat
start admitere
studii postuniversiatre

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii