Publications

 1. Le cursus: Urologie si Nefrologie Chirurgicală, édité par A. Tănase. Chisinau 2005.

Des chapitres dans les monographies et les collections:

 1. TĂNASE, A., CEPOIDA P. Insuficienţa renală. Ed.”Sirius”, Chişinău 2009, 380 p.
 2. TĂNASE A., Activitatea Clinicii de Urologie, Dializă şi Transplant renal în cadrul Spitalului Clinic Republican. Istoria Urologiei Române. Bucureşti 2011, édité par Ion Sinescu.

Les articles des revues avec un facteur d’impact:

 1. GHICAVII, V.; TANASE, A.; DUMBRAVEANU I.; CEBAN E. New direction in the Treatment of Benign Prostate Hiperplasia using Adenoprosin: Biologically active entomological medicine. 31 st Congress of the Societe Internationale D Urologie, Berlin, Germany, October 16-20, 2011 Urology, le vol. 78, supplement 3A, September 2011, p.S96 (IF-2,242).
 2. DUMBRAVEANU, I.; BĂLUŢEL, B.; TANASE, A. Erectile dysfunction – the first sign of cardiovascular pathologies. Clinically not manifested. Proceedings from the 15 th Congress of the European Society for Sexual Medicine Amsterdam, The Netherlands, December 6-8 2012. The Journal of Sexual Medicine, le vol. 9, supplement 5, december 2012, p. 371 (IF-3,552).
 3. DUMBRAVEANU, I. Sexual disorders – first sign of type II diabetes mellitus (DM). Clinically not manifested. Proceedings from the 15 th Congress of the European Society for Sexual Medicine Amsterdam, The Netherlands, December 6-8 2012. The Journal of Sexual Medicine, le vol. 9, supplement 5, december 2012, p. 371 (IF-3,552).
 4. DUMBRAVEANU, I.; BĂLUŢEL, B.; TANASE, A. Erectile dysfunction in adult men – the first sign of a systemic disease? Journal of Men΄s Health, le vol. 8, Issue 3, p. 210 (IF-2011:0.484).

La liste d’articles publiés dans des revues scientifiques du pays:

- des revues de la catégorie A

 1. TĂNASE A., CEPOIDA P. Strategiile contemporane de prevenire a bolii cronice de rinichi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ştiinţe medicale), 2 (16), 2008, Chişinău, p. 202-205, 0,2 c.a.
 2. TĂNASE A., MIŞIN I., VASIELIEV A., MASTAC D. Complicaţiile tardive ale accesului vascular la pacienţii dializaţi. Particularităţi de diagnostic şi tratament. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 3 (26), 2010, Chişinău, p.206-213.
 3. TĂNASE A., MIŞIN I., VASIELIEV A., MASTAC D. Tratamentul chirurgical al dilatărilor anevrismale ale accesului vascular pentru hemodializă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 3 (26), 2010, Chişinău, p.214-218.
 4. VISTERNICEANU, D; TĂNASE, A.; CEPOIDA, P. ş.a. Evaluarea Insuficienţei renale acute în ultimii 31 de ani. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău 2011, 3(31), p.105-107, ISSN  1857-0011.
 5. GAIBU S.; TĂNASE A.; CORNEA N. ş.a. Evoluţia tratamentului Insuficienţei renale cronice terminale în Centrul de Dializă al IMSP SCR. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău 2011, 3(31), p.107-110, ISSN  1857-0011.
 6. TĂNASE, A. The effect of A-erhythropoetin administration in dialysed patients.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău 2011, 3(31), 110-113, ISSN  1857-0011.
 7. TĂNASE D. Modificările constantelor biologice după tratamentul deschis al chistului renal simplu. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău 2011, 3(31), p.120-123, ISSN  1857-0011.
 8. CEBAN E. Litotriţia extracorporeală cu unde de şoc (ESWL) în tratamentul calculilor renoureteraliu.Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale Nr.1. Chişinău 2012, (33), p.279-285, ISSN 1857-0011.
 9. CEBAN E.; BOTNARI V.; TĂNASE A.; BRADU A. Rolul nefrolitotomiei percutanate în tratamentul litiazei renale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale Nr.1. Chişinău 2012, (33), p.285-290, ISSN.
 10. CEBAN E.; GALESCU A. The role of open surgical treatment in staghorn lithiasis. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale Nr.1. Chişinău 2012, (33), p.290-296, ISSN 1857-0011.
 11. CEBAN E. Aspecte contemporane ale etiopatogeniei şi diagnosticului litiazei renale. Ch.: Tipografia Sirius SRL, Curierul medical nr.5 (329), 2012, p.56-63. ISSN 1875-0666.
 12. CEPOIDA, P.; TĂNASE, A. Tratamentul pruritului uremic la pacienţii dializaţi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale Nr.1. Chişinău 2012, (33), 301-304, ISSN.

Articles d’autres journaux publiés à l’étranger:

 1. ДУМБРЭВЯНУ И., ГИКАВЫЙ В., ЧЕБАН Е., ТЭНАСЕ А. Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы и воспалительных процессов простаты препаратом Аденопросин. Андрология и генитиальная хирургия. Москва. №2.2010.
 2. CEBAN, E. New urological polyfunctional remedy. The XV-nd International Salon of Research, innovation and tehnological Transfer “Inventica 2011”, Iași- România, june 8th-10 th, 2011, p.815.
 3. CEBAN, E.; RUDIC, V. BioR-New polifunctional remedies for complex treatment of benign prostatic hiperplazia. The XV-nd International Salon of Research,innovation and tehnological Transfer “Inventica 2011”, Iasi- România, june 8th-10 th, 2011, p.840-841.
 4. CEBAN, E. The role of Canephron N in the complex therapy of the urolithiasis. PRES 2011-Gynecology & Urology Phytoneering Research & Experience Summit, Majorca, Spain 03 july 2011, p.64-75 Raport.
 5. CEBAN E.; BANOV P., GHICAVÎI, V.; TĂNASE, A.; OPREA, A; Role of BioR as Adjunctive therapy following nefrolithotomy. 32nd Congress of the Societe Internationale Urology, Fukuoka, Japan, september 30 october 4, 2012, Urology, volum 80, supplement 3A, September 09, 2012, p.S.
 6. ДУМБРЭВЯНУ, И.; ГУЦУЛЯК, Р.; ТЭНАСЕ, А. Эректильная дисфункция – маркëр системных заболеваний у мужчин старше 40 лет. VII Росийский Конгресс «Мужское здоровье» с международным участием. Сборник научных трудов. 26-28 aпреля 2011. Ростов-на-Дону.стр.199-201.