Urologie şi nefrologie chirurgicală

 
 
Oct 21

Al VI-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională

Avem plăcerea de a vă invita la al VI-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională, care va avea loc la Chişinău, în perioada 21-23 octombrie 2015.Forumul științific este consacrat jubileului de 70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. În cadrul Congresului va fi organizat Cursul Educaţional de Urologie de către Şcoala Europeană de Urologie. La Congres vor participa specialişti invitaţi de peste hotare - urologi, nefrologi, transplantologi. Tematica Congresului cu Cerințele față de articole pot fi consultate aici.

Informaţii suplimentare la comitetul de organizare pe adresa:

MD-2025, Chişinău, str.N.Testemiţanu 29, Spitalul Clinic Republican,

Clinica Urologie, Dializă şi Transplant Renal.

Tel/fax: 0037322/40.35.22; Tel:20.55.25; 20.55.26.

E-mail: atanase2005@yahoo.com; adrian.tanase@usmf.md 

Preşedintele Comitetului de Organizare

Adrian Tănase d.h.ş.m., profesor universitar