Urology and surgical nephrology

 
 

Publications

Curs de prelegeri:

1. TĂNASE, A. – Urologie si Nefrologie Chirurgicală. Chișinău, 2005.

Chapters in monographs and collections:

 1. TĂNASE, A., CEPOIDA P. – Insuficienţa renală. Ed.”Sirius”, Chişinău 2009, 380 p.
 2. TĂNASE, A. – Activitatea Clinicii de Urologie, Dializă şi Transplant renal în cadrul Spitalului Clinic Republican. Istoria Urologiei Române. Bucureşti, 2011, sub redacţia Ion Sinescu.

Articles in journal with impact factor:

 1. GHICAVII, V.; TANASE, A.; DUMBRAVEANU.; CEBAN E. – New direction in the Treatment of Benign Prostate Hiperplasia using Adenoprosin:  Biologically active entomological medicine. 31 st Congress of the Societe Internationale D Urologie, Berlin, Germany, October 16-20, 2011 Urology, volum 78, supplement 3A, September 2011,p.S96 (IF-2,242).
 2. CEBAN, E.; GALESCU, A.; BANOV, P.; TĂNASE, D.; GHICAVÎI, V.; OPREA, A. – The tubeles percutaneous nephrolitothomy – Advantages and  safety. African Journal of Urology. Experts in Stone Disease 1st Conference, Supplement of AFJU, volume 18, Dubai, December 13-15, 2012, p.32
 3. DUMBRAVEANU, I.; BĂLUŢEL, B.; TANASE, A. – Erectile dysfunction – the first sign of cardiovascular pathologies. Clinically not manifested. Proceedings from the 15 th Congress of the European Society for Sexual Medicine Amsterdam, The Netherlands, December 6-8 2012. The Journal of Sexual Medicine, vol.9, supplement 5, december 2012, p.371 (IF-3,552).ş
 4. DUMBRAVEANU, I. – Sexual disorders – first sign of type II diabetes mellitus (DM). Clinically not manifested. Proceedings from the 15 th Congress of the European Society for Sexual Medicine Amsterdam, The Netherlands, December 6-8 2012. The Journal of Sexual Medicine, vol.9, supplement 5, december 2012, p.371 (IF-3,552).
 5. DUMBRAVEANU, I.; BĂLUŢEL, B.; TANASE, A. – Erectile dysfunction in adult men – the first sign of a systemic disease? Journal of Men΄s Health, vol.8, Issue 3, page.210 (IF-2011:0.484).
 6. CEBAN E.; BANOV P., GHICAVÎI, V.; TĂNASE, A.; OPREA, A – Role of BioR as Adjunctive therapy following nefrolithotomy. 32nd Congress of the Societe Internationale Urology, Fukuoka, Japan, september 30 october 4, 2012, Urology, volum 80, supplement 3A, September 09, 2012, p.S. (IF-2,242)

List of articles published in scientific journals in the country:

A magazines category

 1. TĂNASE A., CEPOIDA P. - Strategiile contemporane de prevenire a bolii cronice de rinichi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ştiinţe medicale), 2 (16), 2008, Chişinău, pp. 202-205, 0,2 c.a.
 2. TĂNASE A., MIŞIN I., VASIELIEV A., MASTAC D. – Complicaţiile tardive ale accesului vascular la pacienţii dializaţi. Particularităţi de diagnostic şi tratament. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 3 (26), 2010, Chişinău, p.206-213.
 3. TĂNASE A., MIŞIN I., VASIELIEV A., MASTAC D. – Tratamentul chirurgical al dilatărilor anevrismale ale accesului vascular pentru hemodializă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 3 (26), 2010, Chişinău, p.214-218.
 4. VISTERNICEANU, D; TĂNASE, A.; CEPOIDA, P. ş.a. – Evaluarea Insuficienţei renale acute în ultimii 31 de ani. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău 2011, 3(31), 105-107, ISSN  1857-0011.
 5. GAIBU, S.; TĂNASE A.; CORNEA N. ş.a. – Evoluţia tratamentului Insuficienţei renale cronice terminale în Centrul de Dializă al IMSP SCR. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău 2011, 3(31), 107-110, ISSN  1857-0011.
 6. TĂNASE, A. – The effect of A-erhythropoetin administration in dialysed patients.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău 2011, 3(31), 110-